Wyróżniono nas

Jest o nas coraz głośniej

Nagroda - dotyczy palnika zgazowującego pelet typu Lester

 • W dniu 13.09.2014 r. kocioł grzewczy KF25 na pellet z zastosowaniem palnika typu LESTER otrzymał II miejsce Grand Prix na Targach AGRO POMERANIA `2014.
 • "Innowator Małopolski 2013" w kategorii firmy mikro

Nagrody - dotyczą kominka na pelet LESTER K14

 • Główna Nagroda Targów PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO `2009 w Bydgoszczy za "Nowatorski kominek na granulat drzewny"

Przypomnijmy, że na tych właśnie Targach po raz pierwszy zaprezentowano prototyp kominka Lester K14 publicznie.

 • w dniu 26.06.2010 r. otrzymał tytuł "Płomienia roku" w kategorii:    Polski Produkt Roku `2009, przyznany przez kwartalnik "Świat kominków"

Aktualności, nagrody i inne istotne informacje dotyczące kotła na pelet Lester 20

 • z datą 8.12.2010 r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na palnik zastosowany w kotle Lester 20 - fragment treści decyzji poniżej.

(…) Na podstawie art. 24 i art. 52 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz.1117 z późniejszymi zmianami) Urząd Patentowy RP udziela twórcom patentu na wynalazek pt.: „Palnik na pelet do kotła centralnego ogrzewania”.

 • w dniu 01.10.2010 r. m.in. p. Jacek Habryło Firma NPF odebrał w imieniu Zespołu Lester z rąk  Ministra Środowiska prof. Andrzeja Kraszewskiego statuetkę Wschodzącej Gwiazdy GreenEvo. Wręczenie laureatom nagród podczas uroczystej Gali ukoronowało kilkumiesięczne działania prowadzone w ramach projektu GreenEvo.

Statuetka GreenEvo MŚ

Z treścią oficjalnego listu Ministra Środowiska w tej sprawie można zapoznać się w naszej Galerii.

 • 22.02.2010 r. kocioł Lester 20 został zakwalifikowany do ścisłej czołówki 29 polskich projektów pro-ekologicznych w ramach pierwszej edycji konkursu Akceleratora Zielonych Technologii (AZT)- GreenEvo. Poniżej stosowny certyfikat wydany przez Ministerstwo Środowiska w dniu 24.03.2010 r.

Program MŚ GreenEvo

Krótka informacja o konkursie (AZT)

Projekt został przygotowany w Ministerstwie Środowiska w ramach obsługi polskiej Prezydencji COP 14, czyli Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 r. COP 14 był najważniejszym forum globalnych negocjacji politycznych na temat zmian klimatu, a polski Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki, do kolejnej konferencji w Kopenhadze w grudniu 2009 r., pełnił funkcję Prezydenta tego procesu. GreenEvo - AZT jest zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, dokumentem, którego przyjęcie było jednym z osiągnięć poznańskiej konferencji. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie (źródło inf. strona GREENEVO).

Więcej : GREENEVO Akcelerator Zielonych Technologii (AZT). Jacek Habryło Firma NPF jest wyszczególniona na oficjalnym wykazie I edycji (2010 r.)

Dane firmy NPF również na str.32 katalogu "POLONIA" link :

katalog POLONIA

Profil - TECHNOLOGIE Z OZE. Kontakt

 • 6.11.2009 otrzymał wyróżnienie w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Biznes 2009"
 • w dniach 28.10.2009 do 29.10.2009 był prezentowany w Kolonii/Niemcy na targach „Entsorga-Enteco” 2009 w ramach Polskiej Misji Gospodarczej

 • w dniach 11.05.2009 do 15.05.2009 był prezentowany w Madrycie na targach „GENERA” 2009 w ramach Polskiej Misji Gospodarczej

 • we wrześniu 2008 roku znalazł się na liście 25 najlepszych polskich projektów  proekologicznych-tym samym był prezentowany na targach POLEKO w Poznaniu i POLLUTEC w Lyon/Francja, w ramach Narodowej Ekspozycji : „Polska nauka i innowacje dla środowiska"

 • wyróżnienie pracującego kotła na targach Pellets- Expo `2008 w Bydgoszczy

 • kocioł Lester 20 przeszedł certyfikację zgodnie z norma PN-EN 303-5:2002 (Świadectwo badania typu Nr 244/CW/001/08, wydane przez UDT w Warszawie)

 • zgłoszenie Patentu na wynalazek pt. „Palnik na pelet do kotła centralnego ogrzewania" Nr P 382179 z dnia 11.04.2007 r. w Urzędzie Patentowym RP  

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii.

Więcej

Narodowa ekspozycja "Polska nauka i innowacje dla środowiska"

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO, Poznań, 27 – 30 października 2008 Targi POLLUTEC, Lyon, 2-5 grudnia 2008.

Narodowa ekspozycja „Polska nauka i innowacje dla środowiska” została zorganizowana w celu pokazania na forum międzynarodowym potencjału eko-innowacyjnego polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw służących ochronie środowiska. Do prezentacji wybrano 25 najlepszych rozwiązań i technologii środowiskowych, które zostały wdrożone i przyniosły efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Zadaniem ekspozycji było także przedstawienie inicjatyw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska wspierających w Polsce rozwój, badania i wdrażanie eko-innowacyjnych rozwiązań, jako efektywnych przykładów współpracy środowiska naukowego z przemysłem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ekspozycja „Polska nauka i innowacje dla środowiska” została zorganizowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, który jest jednocześnie jednostką koordynującą Polską Platformę Technologiczną Środowiska oraz Międzynarodową Naukową Sieć Tematyczną ENVITECH-Net. Honorowy patronat nad wystawą objęli Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Środowiska Maciej Nowicki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka. Polskie jednostki badawcze oraz innowacyjne przedsiębiorstwa mają szereg osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska potwierdzonych nagrodami w konkursach krajowych- Polski Produkt Przyszłości, Lider Polskiej Ekologii, polska edycja Europejskiej Nagrody Biznes dla Środowiska, Czysty Biznes itp. i międzynarodowych. W interesie naszego kraju i nauki polskiej leży ich jak najszersza promocja w kraju i za granicą. W ramach ekspozycji został specjalnie opracowany i wydany Katalog „Polish Science and Innovation for the Environment” zawierający 57 projektów badawczych, technologii środowiskowych oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem, które stanowią wartościową ofertę dla parterów gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą. Po raz pierwszy ekspozycję „Polska nauka i innowacje dla środowiska” można było zobaczyć w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO, -27 – 30 października 2008 r. Następnie została ona zaprezentowana na jednej z największych w świecie imprez branży ochrony środowiska, jaką są Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii i Usług na Rzecz Ochrony Środowiska – POLLUTEC 2008 w Lyonie we Francji, 2-5 grudnia2008 r. Targi POLEKO 2008, które odbyły się w Poznaniu w dniach 27-30 października 2008 pod hasłem „Technika dla klimatu Ziemi” i pierwsza edycja targów KOMTECHNIKA zgromadziły łącznie blisko 1000 wystawców i firm reprezentowanych z 21 krajów: Ekspozycja zajmowała 18.500 m2.

Bogata międzynarodowa oferta wystawców na targach POLEKO przyciągnęła liczną grupę zwiedzających z całego niemal świata. Targi zwiedziło 18.200 osób z 3 kontynentów i 28 krajów. Podczas Targów POLEKO 2008, stoisko „Polska nauka i innowacje dla środowiska” otrzymało medal „Acanthus aureus” za stoisko najbardziej sprzyjające strategii marketingowej. Zeszłoroczna 23 edycja Targów POLLUTEC, odbyła się w Lyonie w dniach od 2 do 5 grudnia. W targach wzięło udział blisko 2.400 wystawców, reprezentujących 42 kraje, sklasyfikowanych w 14 sektorach branżowych, pawilonach instytucjonalnych lub narodowych. Powierzchnia wystawiennicza zajmowała ok. 110.000 m2. Liczba odwiedzający Targi, głównie profesjonalistów z branży, wyniosła ok. 70.000 osób.

W trakcie Targów POLLUTEC, w ramach Międzynarodowego Forum, zorganizowane zostały dwie konferencje. Pierwsza pod tytułem „Environmental Technologies in Poland: Opportunities for Businesses and Enterprises” poświęcona została promocji polskiego potencjału badawczego i innowacyjnego w zakresie ochrony środowiska oraz prezentacji możliwości biznesowych i klimatu inwestycyjnego. Program drugiej konferencji pt.: „Combating climate change in Poland” obejmował informacje na temat realizacji protokołu z Kyoto w Polsce oraz europejskiej polityki dotyczącej zmian klimatu do roku 2020, a także prezentację UNFCCC w Poznaniu i działań na rzecz promocji OZE w Polsce realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na stoisku gościli przedstawiciele: Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Paryżu, Konsulatu Generalnego RP  w Lyonie, Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. W ramach narodowej ekspozycji, poza prezentacjami eko-innowacyjnych rozwiązań technologicznych przez przedstawicieli zaproszonych jednostek naukowo badawczych oraz przedsiębiorstw, miała miejsce prezentacja Naukowej Sieci Tematycznej ENVITECH- Net, Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska, a także prezentacja Krajowego Punktu Kontaktowego i promocja polskich zespołów badawczych i firm pod kątem udziału w 7 PR oraz CIP –Eko-innowacje.

Opisy 25 wyróżnionych polskich eko-innowacyjnych technologii, które prezentowane były w ramach ekspozycji zalazły się w przewodniku targów POLLUTEC- Innovations guide 2008 dostępnym on-line pod adresem http://www.environnement-online.com Dzięki doskonałej lokalizacji stoiska i atrakcyjnej formie prezentacji informacji, narodowa ekspozycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wystawców oraz zwiedzających. Zarówno w Poznaniu, jak i w Lyonie ekspozycji towarzyszył szereg seminariów i spotkań brokerskich zorganizowanych we współpracy z siecią Enterprise Europe Network, podczas których autorzy promowanych rozwiązań mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć. Organizatorzy są przekonani, że ekspozycja „Polska nauka i innowacje dla środowiska” stanowi doskonałe uzupełnienie promocji wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego gospodarczo, nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

In English.

International Trade Fair for Environmental Protection POLEKO, 27-30 October 2008, Poznań, Poland 23rd International Exhibition of Environmental Equipment, Technologies and Services POLLUTEC2008, 2-5 December `2008, Lyon, France.

The National Exhibition "Polish Science and Innovation" is aimed at presenting the eco-innovation potential of Polish research organizations and enterprises to an international audience. Twenty five technologies, products and solutions which have been implemented and brought tangible environmental, economic and social effects have been selected for display. The Exhibition presents also initiatives and programmes which the Polish Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Economy and Ministry of Environment launched to boost eco-innovative solutions as effective examples of cooperation between the scientific and business community for sustainable development.

The National Exhibition „Polish Science and Innovation for the Environment” is organised by the Institute for Ecology of Industrial Areas, Polish Platform of Environmental Technologies and the International Thematic Scientific Network on Environmental Technologies ENVITECH-Net under the honorary patronage of Mr. Waldemar Pawlak – Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Ms. Barbara Kudrycka – Minister of Science and Higher Education, Mr. Maciej Nowicki – Minister of the Environment.

Polish research organisations and innovative enterprises have a number of achievements in the area of environmental technologies proven by prizes and recognitions awarded in the national and international competitions e.g. Polish Product of the Future, Leader of Polish Ecology, Polish edition of the Clean Business, Brussels Eureka Awards etc. It is in the interest of the research organisations and businesses to ensure a widespread promotion of these solutions at home and internationally. The Exposition is accompanied by a number of events and a unique catalogue “ Polish Science and Innovation for the Environment” published on a CD exclusively for the exhibition. The catalogue presents environmentally friendly technologies, products and concepts which are an attractive and valuable offer for Polish as well as foreign business and research partners.

The Exhibition was presented at the International Ecological Fair POLEKO 27-30 October in Poznań, Poland, Hall V, sector A. Afterwards Exhibition stand was presented at POLLUTEC 2008, 2-5 December, Lyon, France – one of the world’s largest trade fair of environmental technologies.

Both in Poznań and in Lyon, there were seminars taking place at the stand during which the authors of the promoted technologies were presenting their technologies alongside with some background information on the investment climate in Poland as well as cooperation opportunities. Brokering events was organised in cooperation with the Europe Enterprise Network.

At POLLUTEC `2008 two conferences were organized during the International Forum, which was the central event of the fair. The first one addressed promotion of the Polish innovation potential and the environmental business investment opportunities in Poland; the other was devoted to the world COP 14 -Climatic Conference taking place in Poznan parallel to POLLUTEC.

The organizers of the National Exhibition „Polish Science and Innovation for the Environment” are convicted that this initiative will contribute to the promotion of Poland as a country with a modern, knowledge based economy, dynamically developing in line with the principles of sustainable development, attractive for those who are interested in doing businesses but also science with the Polish partners.

Chcesz zasięgnąć więcej informacji o naszej firmie?
Nawiąż z nami kontakt.