Wiedza

Bez niej ani rusz

Biomasa wokół nas

Jeśli znajdzie się ktoś, komu uda się wyhodować dwa źdźbła trawy tam, gdzie kiedyś rosło jedno, zasłuży sobie na większą wdzięczność ludzkości niż najbardziej błyskotliwi filozofowie czy twórcy systemów metafizycznych. (Jonathan Swift)                                                      Polski Produkt Roku

Ostatnia aktywność

Grupa NPF Lester projekt dołącza swój głos – poniżej, do działań społecznej inicjatywy Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Spalanie węgla w małych paleniskach to wysoka emisja benzoalfapirenów, substancji kancerogennych bardzo toksycznych dla zdrowia. Efektywne i ekologiczne spalanie pelletu to również kwestia doboru odpowiednich urządzeń do spalania.

Kolejny głos w trwającej dyskusji na temat ograniczenia niskiej emisji węglowej w Krakowie

Warto, szczególnie w Małopolsce, przypomnieć, że realnym rozwiązaniem stosowanym od co najmniej 20-tu lat w Europie, jest powszechne wykorzystywanie energii odnawialnej, powstającej ze spalania granulatu drzewnego zwanego pelletem. Paliwo to jest źródłem ekologicznego ciepła (ogrzewanie), a w układach kogeneracyjnych stanowi źródło ciepła i równocześnie produkcji energii elektrycznej. Paliwo to skutecznie stosowane jest w dużych aglomeracjach takich jak Wiedeń, Sztokholm, Londyn, czy Dublin. To również  dzięki jego zastosowaniu problem tzw. smogu został, w wymienionych powyżej miastach, już dawno temu skutecznie rozwiązany.

Przybliżymy w skrócie, co to jest pellet.

Pellet jest jednym z najczystszych znanych i używanych paliw na świecie. To ,,nowa forma drewna", która jako opał znana jest ludzkości od zarania dziejów. Dzięki jednorodnym wymiarom geometrycznym, swojemu kształtowi tzw. granulkom (walce o śr. 6 lub 8 mm ), może być skutecznie spalany w sposób automatyczny, ekologiczny i wydajny. Pellet to po prostu ekologiczne paliwo o tzw. zerowej emisji CO2, powstające m. in. z trocin i wiórów - czyli i tak zbędnych odpadów. Na tej podstawie możemy określić je mianem klasycznego źródła energii odnawialnej.

Stosowanie tego paliwa równa się  lokalnemu obniżeniu emisji  CO2  - zerowa emisja CO2 wynika z ważnej cechy tego paliwa jaką stanowi  zamknięty obieg biomasy w przyrodzie ( tzn. najpierw rośliny, drzewa w trakcie swojego wzrostu pochłaniają CO2, aby podczas procesu spalania tę sama ilość CO2 zwrócić do atmosfery). Wiemy doskonale, że spalanie paliw kopalnych takich jak gaz, węgiel, to nieodwracalna emisja CO2. Problem ten jest szczególnie ważny w Polsce, gdyż, większość energii elektrycznej wytwarzanej u nas, pochodzi ze spalania węgla z olbrzymią emisją tego szkodliwego dla atmosfery związku chemicznego.

Należy podkreślić kolejne bardzo istotne cechy pelletów, mianowicie to, że są nie tylko wydajne, łatwe w transporcie, magazynowaniu, użytkowaniu, ale także pozwalają w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania. Mogą być wytwarzane lokalnie - w ten sposób redukujemy również szkodliwe emisje związane z transportem paliw na duże odległości. Małopolska nadaje się znakomicie do rozwoju upraw tzw. roślin energetycznych, z których również można wytwarzać pellety. Nic więc dziwnego, że pellety coraz bardziej konkurują z ekogroszkiem, węglem, olejem opałowym czy gazem. W porównaniu z Małopolską, województwo Śląskie wyróżnia się na korzyść w coraz szerszym stosowaniu pelletów, co jest nie bez znaczenia ze względu na bliską odległość tego województwa od Krakowa (nie zmienia jednak faktu, że to nie wystarcza, biorąc pod uwagę bardzo zły stan powietrza nad Krakowem).

Co ciekawe, pellet jest jednocześnie uznawany za jedno z najczystszych paliw na świecie! Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii jego spalania (dot. stosowanych urządzeń - np. wykorzystujących proces zgazowywania pelletu), uzyskujemy zaskakująco niskie m.in. emisje pyłów, których tak dużo znajduje się w krakowskim powietrzu.

Przykład : emisja pyłów łącznie (w tym pyły PM 2,5 i PM 10) dla kotła wyposażonego w zestaw palnikowy typu Lester to 3,06 g/GJ. Dla kotła z palnikiem olejowym emisja ta wynosi odpowiednio 6g/GJ (czyli ok. 100% więcej). Wnioski nasuwają się same...

Dodajmy, że wprowadzając wysokowydajne urządzenia spalające pellet, równocześnie uniemożliwiamy użytkownikom spalnie śmieci. Dla lepszego zobrazowania sytuacji, poniżej przytaczamy zestawienie tzw. wskaźników emisji dla wybranych paliw.

Źródło : Barlinek S.A.- patrz tabelka,lewy dolny róg strony scanu, "powiększ proszę obrazek"...  

Z zestawienia (tabelka) jasno wynika, że pellet pod względem tzw. szkodliwych emisji jest bardzo konkurencyjny wobec innych stosowanych paliw, w wielu kręgach uznawanych błędnie jako "ekologiczne".

Konkurencyjność to również niższe jednostkowe koszty ogrzewania. Można śmiało powiedzieć, że pellet jest obecnie – zaraz po węglu - najtańszym na rynku paliwem. Wszystkie inne są zdecydowanie droższe.

W ramach dostępnych na rynku polskim, ale i europejskim, urządzeń do spalania pelletu, można wymienić cztery grupy :

 1. Urządzenia do klasycznego podgrzewania powietrza, zastępujące np. piece kaflowe : tzn. pelletowe wkłady kominkowe, kasety kominkowe, kominki.
 2. Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewające wodę użytkową : kotły pelletowe, kominki pelletowe z płaszczem wodnym
 3. Urządzenia do tzw. przebudowy/zamiany źródeł energii : pelletowe zestawy palnikowe ( do zamiany  palników gazowych lub olejowych na odpowiednie, spalające pellet)
 4. Zestawy do przebudowy, dostosowania do spalania pelletów w kotłach na paliwa stałe np. kotłów do spalania węgla, ekogroszku, drewna w kawałkach.

Na zakończenie pragniemy dodać, że Polska jest bardzo dobrym i dynamicznie rozwijającym się krajem pod względem produkcji paliwa, jakim jest pellet. Fakt ten powoduje, że wysokiej jakości pellet jest dostępny na terenie całego kraju - pakowany w worki ( 15 kg lub 25 kg), ale również tzw. big bagi o masie ok 1 t lub sprzedawany po prostu na wagę i dostarczany pod wskazany adres.

Wiecej informacji...


Pellet lub pisany jako pelet (obie formy są poprawne) albo granulat np. drzewny,to nic innego, jak sprasowane pod dużym ciśnieniem organiczne cząstki, którymi w praktyce są najczęściej odpady np. trociny, zrębki, kora drzewna, słoma, łupiny słonecznikowe, pestki owoców (np. Ukraina ma niewykorzystane łupiny ze słonecznika i rzepaku w dużych ilościach). Mogą to być również tzw. rośliny ekologiczne.

Cząstki organiczne po przetworzeniu (pelet) przypominają znaną powszechnie, granulowaną karmę dla zwierząt, ale występują najczęściej jako walce o średnicy ok.6-8 mm.

W Polsce znanych jest ok. 12 roślin energetycznych z których najpopularniejsze to: wierzba i malwa/ślazowiec. Nowością na tym rynku staje się obecnie również sorgo.

Niżej przedstawiamy wykaz ważniejszych roślin energetycznych z podaniem pełnych nazw.

 • Wierzba Krzewiasta
 • Miskant Olbrzymi
 • Ślazowiec Pensylwański
 • Topola
 • Róża Bezkońcowa
 • Słonecznik Bulwiasty
 • Rdest Japoński
 • Rdest Sachaliński
 • Palczatka
 • Sorgo

Dołączona fotografia - plantacja sorgo, pochodzi ze zbiorów Firmy DSV.

Więcej szczegółowych informacji o uprawie sorgo, ale też fachowych porad i zdjęć, znajdą Państwo na stronie DSV Poznań J.D. Sp. z o.o.

Ogólna charakterystyka peletów.
Średnica 6-25 [mm]
Długość 4-5 średnic
Wartość opałowa 18,3[MJ/kg]
Gęstość nasypowa 500-600 [m3]
Gęstość materiału 1000-1400 [kg/m3]
Zawartość wilgoci <12 [%]
Zawartość popiołu <1,5 [%]
Zawartość części drobnych <1,5 [%]
Zawartość siarki ≤0,08 [%]

Pelety w liczbach

 • 2,0 kg peletu zastępują 1 litr oleju opałowego,
 • 1,5 t peletu zastępuje 1 tonę węgla,
 • 1 m3 drewna litego = 2,5 m3 zrębków = 0,5 t peletu,
 • z 1000 kg spalonego paliwa zostaje max 10-15 kg popiołu,
 • przejście na pelety to zmniejszenie emisji CO2 o 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym w ten sposób litrze oleju opałowego,
 • do ogrzania typowego domu jednorodzinnego potrzeba w przybliżeniu ok. 3-5 t peletu rocznie.  

Magazynowanie peletu, przykładowe rozwiązania - wg Barlinek S.A.

Przy okazji prezentacji peletu nie można pominąć faktu dynamicznego rozwoju tzw. Biomasowych Paliw Sypkich (BPS). Więcej informacji na temat (BPS) podamy po zakończeniu prowadzonych obecnie przez kilka ośrodków prób i badań.

Źródło danych: BAPE S.A., DSV Poznań J.D. Sp. z o.o., Barlinek S.A., A.Sumara SPN-T "Kompleksowe zarządzanie energią i Środowiskiem na obszarze Gminy"A.Guła-AGH, A.Hempel K.I.S.O. " Odzyskiwanie energii elektrycznej z biomasy, problemy wybrane".

Chcesz zasięgnąć więcej informacji o pelecie?
Nawiąż z nami kontakt.