Palnik peletu

Nowatorska konstrukcja palnika peletu

Program MŚ GreenEvo

Z ostatniej chwili :

WFOŚ w Krakowie opublikował wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące do wyznaczania efektu ekologicznego w ramach programu "KAWKA" i tak :

Pyły łącznie (PM 2,5 i PM 10) dla gazu ziem.: 1 g/GJ ponadto 55,82 g/GJ CO2

Pyły łącznie (PM 2,5 i PM 10) dla oleju opałowego : 6 g/GJ ponadto 76,59 g/GJ CO2  

W wykazie nie ma niestety wskaźników emisji dla technologii zgazowywania i spalania peletu. Informacyjnie podajemy, że w urządzeniach zgazowujących pelet można osiągnąć poniższe parametry spalania :

Pyły łącznie (PM 2,5 i PM 10) dla peletu: 3,06 g/GJ ale również 0 g/GJ CO2

Źródła emisji poniżej 50 kW.

Reasumując uważamy, że urządzenia spalające pelet w technologii zgazowującej pelet, powinny być docelowo uwzględnione w programie "KAWKA" ze względów oczywistych.  

Program pilotażowy "KAWKA" to program dotyczący "Likwidacji niskiej emisji wspierający wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".   

Z datą 8.12.2010 r.Urząd Patentowy RP udzielił patentu na palnik zastosowany w kotle Lester 20. Fragment treści tej decyzji poniżej.

(…) Na podstawie art. 24 i art. 52 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz.1117 z późniejszymi zmianami) Urząd Patentowy RP udziela twórcom patentu na wynalazek pt.: „Palnik na pelety do kotła centralnego ogrzewania”.

O palniku

Palnik ten jest autorską konstrukcją Zespołu Lester projekt, będącą odpowiedzią na powszechnie stosowane odmiany palników rurowych, szufladkowych czy retortowych. Konstrukcja palnika typu Lester nie jest rozwinięciem żadnej z wyżej wymienionych.

Na zdjęciach powyżej, model palnika typu Lester.

Palnik wykorzystuje proces zgazowania, a następnie spalania "właściwego" na dyszach, umożliwiając precyzyjne sterowanie ilością powietrza wtórnego i pierwotnego. Efektem są bardzo wysokie parametry spalania w całym zakresie modulacji (tzn. emisja, sprawność, tzw.kultura pracy urządzenia itd.)-szczegóły w zakładce kocioł, na naszej stronie www. Nowością jest opatentowany już system podawania i kontroli paliwa, zintegrowany z konstrukcją palnika, w znaczący sposób ułatwiający sterowanie urządzeniem.

Palnik posiada własny system czyszczenia oraz automatyczy zapłon.  

Poniżej kilka zdjęć przedstawiających palnik w wersji demonstracyjnej.

Zainteresowanych współpracą prosimy o pisemny Kontakt.

Chcesz zasięgnąć więcej informacji o palniku peletu?
Nawiąż z nami kontakt.