NPF Lester Projekt

Historia naszej firmy

Program MŚ GreenEvo

Polski Produkt Roku

Nie ma dymu bez ognia ale jest ogień bez dymu !

INFORMACJE O NAS

Nieformalna grupa NPF Lester projekt to zespół entuzjastów, których łączą zainteresowania związane z energią odnawialną i nie tylko ;) !

W 2002 roku odbyło się pierwsze wspólne spotkanie związane z praktycznym wykorzystaniem energii odnawialnej. Jako paliwo wybrany został granulat drzewny/pelet ze względu m.in. na warunki geograficzne Polski i regionu. Przełom w pracach nastąpił w 2008 roku, kiedy kocioł na pelet model Lester 20 (20 KW) uzyskał certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego (tzw. Świadectwo badania typu) zgodnie z normą PN-EN 303-2002.

Udokumentowana sprawność kotła Lester 20 wyniosła 95,04 %.

Obecnie pracujemy intensywnie nad technologiami spalania/zgazowywania zrębki drzewnej, brykietu, wierzby, osadów ściekowych ale również szeroko rozumianej biomasy.

Chętnie nawiążemy współpracę z firmami, które są zainteresowane pozyskaniem dotacji i/lub np. zakupem licencji jednego z naszych projektów/produktów.

Chcesz zasięgnąć więcej informacji o naszej firmie?
Nawiąż z nami kontakt.